Actueel programma

Print Friendly, PDF & Email

Programma 2018 – 2019

Gouda in 2043, na de grote omwenteling…

In oktober van dit jaar bestaat de Stichting Agnietenconvent een kwart eeuw. Over nog eens 25 jaar leven we in Gouda en omstreken in het jaar 2043. Hoe zou de samenleving er dan uit zien? En hebben de mensen in de jaren daarvoor ingezien welke uitdagingen hen te wachten staan?

In zijn boek ‘Wat op het spel staat’ (2017 De Bezige Bij, Amsterdam) voert historicus en filosoof Philipp Blom een gedachte-experiment uit. Hij beschrijft hoe de mens een angstige droom droomt, een nachtmerrie waarin hun kinderen en kleinkinderen hen confronteren met de penibele situatie waarin zij verkeren doordat hun (groot)ouders niets gedaan hebben met alles wat al bekend was. Met de invloed van de mens op de klimaatverandering, met dreigende voedselschaarste, driegende volksverhuizingen, de ecologische rampen en de werkloosheid door robotisering. Daarmee geconfronteerd komen de mensen massaal in beweging.

Wat staat er volgens ons op het spel? Kunnen wij tot verandering komen of klampen we ons vast aan wat we nu hebben? Wat voor perspectief hebben we? Kunnen we ook met andere maatschappelijke structuren zin geven aan ons bestaan?

Met deze vragen en tegen de achtergrond van Philipp Blom’s boek, bieden wij u ons jubileumprogramma 2018 -2019 aan!

In het laatste hoofdstuk van zijn boek Geen weg terug beschrijft Philipp Blom wat er op gang komt na de nachtmerrie en hoe de samenleving er na de grote omwenteling uitziet. Wij hebben dat wat ingekort en toegeschreven op Gouda. Beschouwt u het als een bijlage bij ons programma en schroom niet om via Twitter @Agnietenconvent hierop te reageren!

 

7 oktober 2018: 14.00 uur (let op de eenmalig aangepaste begintijd!)

Inleiding

Wat op het spel staat  – hoe richting te vinden?

Prof. dr. René ten Bos is  de ‘ Denker des Vaderlands’ en als hoogleraar filosofie verbonden aan de Radboud Universiteit bij de afdeling Management Sciences.

‘Alarmisme en apocalyptisch denken helpen niet om meer richting te vinden’ (René ten Bos).

 

18 november 2018: 11.45 uur

De werkloze toekomst

Dennis de Gruijter is filosoof, auteur, docent, freelancer, grondlegger van de Nederlandse Filosofie Olympiade en stadsfilosoof van Gouda.

De toekomst is werkloos. Door robotisering en automatisering zal lichamelijke en cognitieve arbeid grotendeels verdwijnen. Steeds meer mensen zullen mensen minder kunnen werken. Wat betekent dat voor een cultuur waarin je sociaal-maatschappelijke waarde voornamelijk bepaald wordt door werk? Wat betekent dat voor burgers die opgevoed zijn met de Calvinistische en socialistische arbeidsethosl dat werk zin geeft aan je leven? Is de werkloze toekomst een utopie of een crisis, een verworven vrijheid of een nieuwe slavernij?

‘Wat is – als we niet meer samenvallen met ons werk – onze sociaal-maatschappelijke waarde als mens’ (Philipp Blom)

 

13 januari 2019: 11.45 uur

Stadstaten als basis voor de democratie

Dr. Wouter J. Verheul is docent en onderzoeker Urban Development Management en programmaleider Master City Developer beiden bij de TU Delft.

Door maatschappelijke spanningen (onvoldoende mogelijkheid om een bestaan op te bouwen) ontstaat spanning en agressie. De democratie komt onderdruk. De antwoorden daarop leiden tot niets. De ‘vesting’- denkers grijpen terug op een geïdealiseerd verleden. De ‘markt’- denkers willen continuïteit van het marktkapitalisme (Philipp Blom). Wat zijn de mogelijke alternatieven?

Volgens Benjamin R. Barber (1993-2017) zijn stadsstaten klein genoeg voor participatie en solidariteit om maatschappelijke problemen op te lossen en samen groot genoeg om globale kwesties aan te kunnen. Spilfiguur daarin is de burgemeester voor wie (volgens Lodewijk Dros) de middeleeuwse buurtheer als voorbeeld kan dienen. In september 2016 is in Den Haag het Global Parliament of Mayors opgericht.

 

17 februari 2019: 11.45 uur

De noodzaak voor de mens om een ecologische omslag te maken

Dr. Hans Meek is bioloog, auteur van Ecologica en secretaris van de Werkgroep Voetafdruk Nederland.

Het aanzien van de stad, zeker aan de randen ervan is ingrijpend veranderd. Ze is meer een eenheid met de omringende natuur geworden. Bomen, struiken en planten groeien verticaal in en op gebouwen waar ook gewoond wordt (Philipp Blom).

‘De mens is van dezelfde ecologische relaties afhankelijk als andere levensvormen. Sinds 1800 is hij uit zijn ecologische kracht gegroeid en gebruikt hij meer energie dan alle andere dieren op aarde samen. Kan ons verstand ons gedrag, met name ons groepsgedrag veranderen? Kunnen wij vrijwillig onze groeidrang en impact op de biosfeer verminderen?’ (Hans Meek)

 

17 maart 2019: 11.45 uur

Streven naar een menswaardige en vreedzame samenleving

Drs. Jan Gruiters bestuurskundige en directeur van de Nederlandse vredesorganisatie PAX.

‘Meer dan honderd miljoen mensen hebben hun geboortegrond verlaten – omdat ze ertoe gedwongen werden, omdat het leven ondragelijk was, omdat er te veel mensen op een plek waren, omdat ze op een beter leven hoopten’ (Philipp Blom)

 

7  april 2019: 11.45 uur

Burgerschap en samenleving

Dr. Gertie Blaauwendraad is onderzoeker en docent aan de Hogeschool Utrecht. Zij promoveerde op burgerschapsonderwijs.

‘De centrale vraag is dus: onder welke omstandigheden kan het dier homo sapiens goed leven binnen de ecologische context van zijn thuisplaneet’ (Philipp Blom).

‘Het streven naar het goede leven met bekende anderen krijgt vorm in wederzijdse zorg die mensen voor elkaar hebben, waarbij respect de norm is. Bij het streven naar het goede leven met onbekende anderen staat het gevoel van rechtvaardigheid  en het algemeen belang centraal.’ (Gertie Blaauwendraad)