Actueel programma

Print Friendly, PDF & Email

Programma Agnietenconvent

2019-2020

‘Engagement en Hoop’

Maatschappelijke debatten kennen maar al te vaak twee polen, bagatelliseren en alarmeren. Daartussen knettert het en verketteren de tegenpolen elkaar. ‘Ons grootste probleem is’, volgens Daan Roovers (Denker des Vaderlands), ‘niet de overheersing van de ene klasse over de anderen maar de overheersing van de extreme stem over de gematigde. Dat leidt tot polarisatie.’ ‘Iedereen kan’, volgens haar, ‘zwelgen in zijn eigen gelijk, maar een land wordt onregeerbaar.’

Engagement verbindt mensen met elkaar in het bereiken van verwachtingen en idealen, van alles wat betrekking heeft op onze gezamenlijkheid. Kan levensbeschouwing daar een rol in spelen? Hoop biedt ons een weg naar die idealen en visioenen. Kunnen de verwachtingen waarop Europa werd gegrond leiden tot een nieuw Europa, een Europa met een nieuw moreel fundament?

Hoop op de kracht van verhalen die verbinden. Hoop op een democratie waarin vrijheid en gelijkheid een rol spelen en we een boodschap hebben aan elkaar. Is er hoop te ontlenen aan de geschiedenis? Kritisch denken geeft hoop om de ontwikkelingen van deze eeuw het hoofd te kunnen bieden. Hoop is daarbij iets heel anders dan optimisme: hoop vereist inzet, engagement.

 

13 oktober 2019: ‘Een nieuw moreel fundament voor Europa’ 

Maarten van den Bos is historicus en algemeen secretaris van de Banning
Vereniging, waarover van zijn hand binnenkort de 100-jarige geschiedenis verschijnt.

‘In het debat over Europese samenwerking gaat het te veel over belangen. Fundamentele ervaringen als de erbarmelijke omstandigheden van mensen in vluchtelingen kampen en als het feit dat grote groepen Europese burgers zich in toenemende mate alleen voelen staan in een wereld die steeds minder geborgenheid biedt vragen om andere waarden zoals een principiële lotsverbondenheid van mensen over grenzen heen.’

 

10 november 2019: ‘De kracht van verhalen’      

Christien Brinkgreve is emeritus hoogleraar Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en schrijfster van talrijke artikelen en boeken waaronder het boek ‘Vertel’.

‘We zijn tegen de grenzen van het individualisme aangelopen. De verhalen van mensen – de grote verhalen, de sagen (legenden, sprookjes etc.) en de science fiction en fantasy nu – geven hun en ons leven waarde, geven inzicht in hun en onze ervaringswereld en bieden hoop in chaotische tijden.’

 

19 januari 2020: ‘De school als broedplaats van hoop en engagement’

Cok Bakker is hoogleraar Didactiek van Levensbeschouwelijke Vorming aan de Universiteit Utrecht en lector aan de Hogeschool Utrecht.

‘Een bekende uitspraak van Nelson Mandela luidt: “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” We stellen ons de vraag hoe de (levensbeschouwelijke) vorming van leerlingen in het Nederlandse onderwijs bijdraagt aan hoop, engagement, gemeenschappelijkheid en inzet voor het algemeen belang, kortom aan goed burgerschap.’

 

16 februari 2020: ‘Het wezen van de democratie’

Hans Goslinga is journalist, politiek commentator, columnist bij het dagblad Trouw en verbonden aan het Montesquieu Instituut. Hij ontving verschillende onderscheidingen waaronder de Anne Vondelingprijs en de European Journalist Award.

‘Een belangrijke rol in de democratie spelen vrijheid, gelijkheid en een boodschap hebben aan elkaar.’

 

15  maart 2020: ‘Engagement en hoop op de Toverberg’

Maarten Doorman is schrijver en filosoof. Hij doceert cultuur filosofie aan de Universiteit van Maastricht en is bijzonder hoogleraar Historische Cultuur in Duitsland aan de Vrije Universiteit.

‘Het besef dat onze geschiedenis een bepaald verloop heeft is verdwenen. Doorman beveelt de opiniemakers en cultuurduiders aan om De Toverberg te lezen, zodat ze ‘wakker geschud worden uit de ontkenning van een geschiedenis die altijd maar weer terugkeert met een scala van onaangename verrassingen.’ (Martijn Meijer in NRC 18-4-2018)

 

26 april 2020: ‘Kritisch leren denken in het onderwijs’                                    

Don Kwast is docent filosofie in het voortgezet onderwijs en betrokken bij de ondersteuning van het vak filosofie, waarover hij publiceerde  o.m. in het boek ‘Denklicht’.

‘Kritisch denken is als vaardigheid van groot belang. Van diverse kanten dringen grote vraagstukken zich aan ons op over technologie, klimaat en de positie van de mens in het geheel. Bovendien worden we steeds meer bespeeld door commercie en politiek populisme. Het gaat bij kritisch denken niet alleen om zelfstandige standpuntbepaling, maar vooral om argumentatie en zelfreflectie. Filosofie kan zowel kinderen als volwassenen de instrumenten aanreiken om de stormachtige ontwikkelingen van deze eeuw het hoofd te kunnen bieden’.

Wie zijn we?

De Stichting Agnietenconvent heeft als doel het faciliteren van bezinning door het organiseren van lezingen en discussie over maatschappelijke, politieke, ethische en zingevingsvraagstukken en over culturele, spirituele en levensbeschouwelijke onderwerpen.

Voor wie?

De doelgroep bestaat uit inwoners van de regio Gouda en Bodegraven-Reeuwijk e.o. die geïnteresseerd zijn in de hiervoor genoemde thema’s

Waarvan?

Giften en donaties zijn van harte welkom op NL12 INGB 0000 3839 24 van Stichting Agnietenconvent o.v.v. gift (eenmalig) of donatie (periodiek). Verder vragen wij voor de lezingen een bescheiden bijdrage.

De toegang bedraagt € 5,00. Wij betalen hiermee de kosten van de spreker, de huur van de locatie en overige zaken zoals koffie en thee.

U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee. De lezing begint om 11.45 uur en duurt ca. 45 minuten. Daarna is er een pauze van 15 minuten met wederom een kopje koffie of thee. Van 12.45 – 13.15 uur is er gelegenheid tot discussie en het stellen van vragen.

Alle lezingen worden gehouden in de Agnietenkapel, Nieuwe Markt 100 in Gouda