2011-2012

Print Friendly, PDF & Email

klik op de titels voor de persberichten

 

Programma seizoen 2011-2012

 

Thema:
MOREEL BESEF, voorwaarde voor 
gemeenschapszin en respect voor elkaar

 


30 oktober 2011

Prof.dr. Paul van Seters, hoogleraar globalisering en duurzame ontwikkeling, Universiteit van Tilburg

De teloorgang van het gemeenschapsdenken in de politiek

 


27 november 2011

Ir. Jack van Praag, ondernemer en organisatieadviseur te Den Haag, voorzitter Jacob Soetendorp Institute for Human Values, initiatiefnemer Dag van het Respect

De rol van het onderwijs in de opvoeding tot verantwoordelijk burger

 

18 december 2011

Peter Liefhebber, journalist en publicist

Dante, Pinokkio en het mysterie van de ziel

 

12 februari  2012

Prof.dr. André van der Braak, hoogleraar Boeddhistische filosofie aan de VU te Amsterdam en zenleraar, tevens geassocieerd onderzoeker aan de Faculteit Filosofie van de Radboud Universiteit Nijmegen en actief in de Nietzsche Research Group van deze faculteit

Zen in hedendaags perspectief: over verlichting en moraal

 

18 maart 2012

In samenwerking met de Stichting 21 maart en Bureau Discriminatiezaken:

Prof.dr. Anton van Kalmthout, emeritus hoogleraar straf- en vreemdelingenrecht, Universiteit van Tilburg

De Beeldvorming ten aanzien van vreemdelingen en de omgang met de mensenrechten

 


15 april 2012

Prof.dr. Jan van Hooff, emeritus hoogleraar gedragsbiologie en socio-ecologie

Het moreel besef als onderdeel van ons evolutionaire erfgoed