2014-2015

Print Friendly, PDF & Email

klik op de titels voor de persberichten

 

Programma seizoen 2014-2015

 


26 oktober 2014


Drs. Stijn Fens
, journalist, publicist, auteur van ‘De nieuwe Paus’ (2013)

Ruim anderhalf jaar Paus Franciscus

 


16 november 2014

Prof.dr. Jeroen van den Hoven, hoogleraar ethiek en techniek, Technische Universiteit Delft

Techniek en de aantasting van de persoonlijke levenssfeer – wat is mogelijk en wat is ethisch verantwoord?

 


18 januari 2015

Dr. Jan M.G. Vorstenbosch, universitair docent Toegepaste Ethiek aan de faculteit Geesteswetenschappen en het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht

Filosofie, ethiek en technologie

 


15 februari 2015

Drs. Marjan Slob, filosoof en publicist, (mede)auteur van ‘Mensenrechten in beweging: privacy, klimaatverandering en de internationale rechtsorde’ (2014)

Privacy na de digitale revolutie

 


22 maart 2015

Prof. Dr. Christa Anbeek, hoofddocent Existentiële en Levensbeschouwelijk reflectievaardigheden aan de Universiteit voor Humanistiek en bijzonder hoogleraar Remonstrantse theologie aan de Vrije Universiteit

Kwetsbaar leven – En hoe theologie de 21e eeuw kan overleven

 


19 april 2015

Ir.  Allerd Stikker, studeerde fysische technologie aan de TU Delft en Religieuze studies aan de Universiteit van Leeds, auteur van ‘En de mens speelt met de tijd – Drie vensters op de eeuwigheid’ (2012)

En de mens speelt met de tijd – over de samenhang bij het evolutieproces en de rol daarin van de mens