2015-2016

Print Friendly, PDF & Email

klik op de titels voor de persberichten

 

Programma seizoen 2015-2016

 
27 september 2015

Drs. Gied ten Berge, socioloog, theoloog, publicist en vredesactivist

 Land van mensen – christenen, joden en moslims tussen confrontaties en dialoog


25 oktober 2015

Drs. Nico Nijs, econoom

Economie: machtsfactor, ideologie of wetenschap?


22 november 2015

Prof.dr. Johan Graafland,  hoogleraar Tilburg School of Economics and Management, econoom en theoloog, gespecialiseerd in filosofie van de economie, economische ethiek, bedrijfsethiek/ maatschappelijk verantwoord ondernemen en christelijke visie op economie


24 januari 2016

Mr.dr. Jaap Gruppelaar, filosoof-historicus  en jurist, editor/vertaler/onderzoeker bij de Coornhertstichting

Dirck Volkertsz. Coornhert; een radicale erasmiaan ?


21 februari 2016

Dr. Leo Euser, (interim-)bestuurder in de jeugdzorg
Jeugdzorg in Nederland na de transitie


20 maart 2016

Prof. dr. Mark van Vugt,  hoogleraar evolutionaire psychologie, arbeids- en organisatiepsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Ecologie en moraliteit, bezien door een evolutionaire bril