Wie zijn wij?

Print Friendly, PDF & Email

Wij zijn een niet gesubsidieerde stichting, bestaande uit onbetaalde vrijwilligers, die lezingen organiseren over thema’s die liggen op het snijvlak van maatschappij, cultuur, filosofie en spiritualiteit.

Meer weten? Ga naar