Ans Geerts (lid)

Print Friendly, PDF & Email

Wie is Ans Geerts?

Ans Geerts

Ans Geerts

  • geboren 13 november 1946

  • gehuwd, 3 kinderen

  • studeerde Nederlands

  • was na de opleiding lange tijd in Gouda werkzaam als docent Nederlands als 2de taal

  • werkzaam geweest als leerkracht in het basisonderwijs

  • werkzaam geweest in het speciaal onderwijs

  • maatschappelijk betrokken bij de interkerkelijke werkgroep Kerk en Moskee in Bodegraven

  • is zeer ge├»nteresseerd in westerse en oosterse filosofie, culturele vraagstukken, theologie, zingevingsvragen