Marina Scheijgrond (lid)

Print Friendly, PDF & Email

Wie is Marina Scheijgrond – Verhulst ?

Marina Scheijgrond

Marina Scheijgrond

  • bestuurslid Agnietenconvent

  • Geboren 18 februari 1946 te Hilversum

  • Gehuwd, 3 getrouwde kinderen, 2 kleinkinderen

  • Doopsgezind, lid Federatie Doopsgezinden, Remonstranten een Vrijzinnige Protestanten

  • Van 1967 – 1970 werkzaam bij de Koninklijke Marine als Marva officier, Den Helder

  • 1981 – 1984, studie theologie bij de Vrijzinnige Geloofs Gemeenschap NPB; daarna voorganger bij de NPB te Schiedam en te Driebergen

  • 2000-heden: voorzitter Raad van Kerken-Gouda e.o.

  • Verzorgt, samen met haar man Kees, zingevingcursussen voor jongeren in landen van de voormalige Sovjet Unie en ook in Uganda en Sierra Leone

  • Ge├»nteresseerd in theologie, spiritualiteit en levensbeschouwing, literatuur, interreligieuze en interculturele betrekkingen