Organisatie

Print Friendly, PDF & Email
  • Wij zijn een niet gesubsidieerde stichting, bestaande uit onbetaalde vrijwilligers

  • Onze stichting is ingeschreven in het stichtingsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder dossiernummer 41174042

  • Het doel van de stichting is het faciliteren van bezinning door het organiseren van lezingen en discussie over maatschappelijke, politieke, ethische en zingevingsvraagstukken en over culturele, spirituele en levensbeschouwelijke onderwerpen 

  • De doelgroep bestaat uit inwoners van de regio Gouda-Bodegraven e.o. die geïnteresseerd zijn in de hiervoor genoemde thema’s

  • Giften en donaties zijn van harte welkom op NL12 INGB 0000 3839 24 van Stichting Agnietenconvent o.v.v. gift (eenmalig) of donatie (periodiek)